اخبار برگزیده

انقلاب اسلامی امام خمینی را ده ها سال قبل شاه نعمت الله ولی مشاهده کرده بود .

شاه نعمت الله ولی اشعاری دارد که در آن به سلطنت بیش از دو دهه رضا خان ملعون و به سلطنت کمتر از چهار دهه محمد رضا اشاره می کند و بعد از آن می گوید که امام و رهبر در ایران روی کار می بینم و سپس پیش بینی می کند که حکومت امام زمان عج را می بینم . نکته قابل توجه این است که شاه نعمت الله ولی مثل همه عارفان کامل می گوید می بینم و نمی گوید می دانم . شاه نعمت الله ولی بدون حجاب زمان و مکان وقایع گذشته و آینده جهان را با چشم برزخی شهود و مشاهده می کند . بنا بر این نکته عرفانی هست که در اشعار خود می گوید : می بینم .  هم اکنون یک بیت از اشعار شاه نعمت الله ولی را که بر روی تمثال مبارک امام خمینی نوشته شده است در تصویر زیر مشاهده می نمایید : 

متاسفانه سایت اجازه آپلود تصویر مورد نطر را نداد . شما عزیزان می توانید آن را در گروه شناخت عارفان در تلگرام مشاهده نمائید . 


انقلاب اسلامی امام خمینی را ده ها سال قبل شاه نعمت الله ولی مشاهده کرده بود .

انقلاب اسلامی امام خمینی را ده ها سال قبل شاه نعمت الله ولی مشاهده کرده بود .

انقلاب اسلامی امام خمینی را ده ها سال قبل شاه نعمت الله ولی مشاهده کرده بود .

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها